ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

بازگشت به صفحهء اول

فهرست نام نامزدهای انتخابات مهر ماه 1391 (سپتامبر 2012) شبکه

برای عضويت در شورای هماهنگی و هيئت بازرسان>>>

 

اين انتخابات از تاريخ سوم مهر ماه 1391 به مدت 6 روز  برگزار می شود

اعضاء صاحب حق رأی شبکه طی ای ميلی که برنامهء مخصوص رأی گيری بطور اختصاصی

برای يک يک شان ارسال می کند ورقهء رأی خود را دريافت می کنند

اين ورقه حاوی پيوندی است که مخصوص عضو شبکه فراهم شده

بر روی آن کليک کرده و در ورقهء رأی گيری آراء خود را وارد کنيد

 

در اينجا نام نامزدها و شرح حال مختصری از ايشان را ملاحظه می کنيد

 

نامزدهای عضويت در شورای هماهنگی:

(تعداد مورد نياز: 10 نفر، شامل 8 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل)

 

دکتر رضا حسين بر (لندن ـ بريتانيا)

محسن ذاکری (هلسينکی ـ فنلاند)

مهدی ذوالفقاری (سانفرانسيسکو ـ ايالات متحده امريکا)

دکتر فرخ زندی (تورنتو ـ کانادا)

دارا صالح زاده (پاريس ـ فرانسه)

نيکی نسترن عليی (تورنتو ـ کانادا)

حسين قلی پور (تورنتو ـ کانادا)

امين موحدی (شيکاگو ـ ايالات متحده امريکا)

دکتر مسعود نقره کار (فلوريدا ـ ايالات متحده امريکا)

دکتر اسماعيل نوری علا (دنور ـ ايالات متحده امريکا)

 

نامزدهای عضويت در هيئت بازرسان:

(تعداد مورد نياز: 3 نفر، شامل 2 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل)

 

دکتر آل رضا (ساکرامنتو ـ ايالات متحده امريکا)

مهدی رضائی تازيک (اوتسرن ـ سوئيس)

علی سرتيپی (تورنتو ـ کانادا)

 

seculargreensnetwork@gmail.com