شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ايران

صورتجلسهء شورای هماهنگی

مورخ يکشنبه 19 فوريه 2012

اعضاء اصلی شورای هماهنگی حاضر در جلسه:

ويکتوريا آزاد، آرام حسامی، رضا حسين بر، فرخ زندی، فرحناز عمادی، آرمان نجم، مسعود نقره کار

غايب: اسماعيل نوری علا (با اطلاع قبلی)

اعضاء علی البدل حاضر در جلسه:

کامبير با سطوت (که بعلت غيبت آقای نوری علا دارای حق رأی بود)، مهدی ذوالفقاری (در يک سوم آخر جلسه دکتر نقره کار مجبور به ترک جلسه شده و حق رأی خود را به آقای حاذق اعظم دادند، که بر اساس تذکر آقای حاذق اعظم و مطابق مصوبات قبلی شورا، در غيبت عضو اصلی عضو علی البداپل صاحب رأی می شود و در نتيجه بجای ايشان آقای ذوالفقاری دارای حق رأی شدند).

اعضاء هيئت بازرسان: تقی آل رضا، نسترن عليی، و مهدی رضائی تازيک

سرپرستان انجمن ها:

بهرام آبار، مهدی حاذق اعظم، محسن ذاکری، محمد زمانی، مهدی رضائی تازيک، علی صالح زاده، احمد وحدانی، و ماشاالله عباس زاده. (توضيح اينکه آقای ماشاالله عباس زاده فقط بمدت ده دقيقه در ابتدای نيمساعت آخر جلسه حصور داشته و سپس جلسه را ترک کردند).

غايبين: پارسا جعفری، مسعود شب افروز (توضيح اينکه آقای يدالله قنبری سرپرست انجمن استراسبورگ، بعلت تغيير محل اقامت خود، قبلاً از سرپرستی آن انجمن کناره گيری کرده بودند و هنوز سرپرستی برای انجمن مزبور تعيين نشده است).

 

اطاق پالتاکی شبکه در ساعت 8 دقيقه صبح بوقت غرب امريکا بوسيلهء آقای مهدی حاذق اعظم، مسئوول امور اجرائی شبکه، گشوده شد و در آغاز جلسه ايشان اطلاع دادند که چون آقای نوری علا بعلت گرفتاری های شخصی در جلسه نخواهند بود ايشان مأمور شده اند تا جلسه اطاق پالتاکی را بگشايند و در اين جلسه آقای کامبيز باسطوت، عضو علی البدل اول شورا، دارای حق رأی خواهند بود.

جلسه به رياست آقای حسين بر آغاز بکار کرد و بمدت سه ساعت و نيم به طول انجاميد.

 

در ابتدای جلسه، از آنجا که آقای آرمان نجم از معاونت شورای هماهنگی (که تهيه صورتجلسات بر عهدهء اين سمت است) اتسعفاء داده بودند، آقای حسين بر از محسن ذاکری خواستند که صورتجلسهء روز را تهيه کرده و در اختيار بقيهء اعضاء بگذارند.

ايشان سپس، با توضيح اينکه اين جلسه فقط بطول سه ساعت خواهد بود، از حاضران خواستند که صرفاً در مورد دستور جلسه، که بوسيلهء آقای حاذق اعظم تعيين شده، سخن بگويند و از طرح هر مسئلهء ديگری خودداری کنند.

اين خواسته با اعتراض خانم ويکتوريا آزاد مواجه شد که معتقد بودند ايشان قبلاً خواستار رأی گيری در مورد مواضع شورا پيرامون مسئلهء فدراليسم که در آئين نامه مصوب 7 اگوست 2012 مطرح شده است بوده و خواستار لغو آن بوده اند.

قرار شد که پس از رسيدگی به پرسش های آقای حاذق اعظم در ديگر موارد نيز بحث شود.

          سپس آقای حاذق اعظم، ضمن بيان اينکه در عمل خود از از نظراتی که خانم نسترن عليی، بازرس شبکه، در مکاتبات بين اعضاء شورا مطرح ساخته بودند الهام گرفته اند، توضيح دادند که اخيراً نامه ای به آقای نوری علا، هماهنگ کنندهء امور شبکه، نوشته و خواستار روشن شدن چندين مطلب شده اند و آقای نوری علا هم نامه را برای آقای حسين بر، رئيس شورا، فرستاده و خواستار طرح و تصميم گيری در مورد آن در شورا شده اند. سپس متن نامه بوسيلهء ايشان به شرح زير قرائت شد:

 

مسول محترم هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ایران

عطف به جلسات متشنج اخیر شورا و مکاتبات ایمیلی که متعاقباً بین اعضا رد و بدل گردید، به عنوان مسئول اجرایی شبکه، خواستار رفع ابهامات زیر که عملا باعث فلج شدن امور اجرایی گردیده اند می‌باشم. خواهشمندم، صریحاً به پرسش‌های اینجانب پاسخ داده و در صورت امکان تضمین مجددی در این خصوص ارائه نمایید.

۱- آیا اعضای شورا، روسای انجمن‌ها می‌بایست به مصوبات شورا تقیّد داشته باشند یا نه؟

۲- آیا مصوبات شورا که حاصل خرد جمعی‌ کلیه شرکت کنندگان در جلسات شورا بوده لازم الاجرا است یا نه؟

۳- آیا در صورت بررسی مجدد احتمالی‌ هر یک از مصوبات، تا اخذ نتیجه نهایی و تصویب مصوبه جدید، مصوبه قبلی‌ همچنان به قوت خود باقیست یا نه؟

۴- هنگامی که گروه‌های کاری یا اجرایی اقدام به اجرای مصوبه شورا نمودند، آیا می توان به خواست یکی‌ یا گروهی (بدون طی‌ مراحل باز بینی‌ و تغییر احتمالی‌) در میانه اجرای طرح آن را متوقف یا اساسا تغییر داد؟ در این صورت چگونه، هیات اجرایی میتواند مصوبات شورا را به اجرا در آورد؟

۵- نحوهء برخورد با عدم تقیّد تشکیلاتی و کسانی‌ که رسما بر خلاف مصوبات شورا موضع گیری میکنند چگونه است؟

در خاتمه علاوه بر موضع گیری خانم عمادی در اجلاس کلن  نظر شما را به محتوای مصاحبه اخیر ایشان  که به درخواست خودشان با تلویزیون میهن انجام شده جلب مینمایم 

http://www.youtube.com/watch?v=S9FEL6m56A8

با احترام

مهدی حاذق اعظم

مسول امور اجرایی شبکه سکولار‌های سبز ایران

 

در آغاز بحث در مورد اين نامه و پرسش های مندرج در آن، تعدادی از حاضران از جمله آقای دکتر نقره کار، آقای دکتر زندی، آقای آرام حسامی، آقای ذوالفقاری، خانم فرحناز عمادی و خانم ويکتوريا آزاد نظراتی را مطرح ساختند. در مجموع، نظر غالب اين بود که اگرچه پرسش های آقای حاذق اعظم اساسی هستند اما بايد آنها را خلاصه کرد تا بتوان به پاسخ مشخص رسيد. نظر خانم ها آزاد و عمادی هم آن بود که اساساً چون لفظ فدراليسم در اساسنامهء شبکه وجود ندارد، اعلام موضع در مورد آن نقض اساسنامهء شبکه محسوب می شود و اين مطلب بايد به رأی گيری گذاشته شود؛ اما آقای دکتر زندی معتقد بودند که بحث جلسه بايد دربارهء مصوبه 7 اگوست 2011 باشد و همان رائی که به ابقا يا ابطال آن آئين نامه داده می شود خودبخود تکليف مسائل ديگر را هم مشخص خواهد کرد.

خانم آزاد با نظر آقای دکتر زندی موافق بوده و خواستار رأی گيری در مورد لغو يا ابقای آن آئين نامه شدند. عاقبت آقای حاذق اعظم موافقت کردند که مجموع پرسش های خود را در يک پرسش خلاصه کرده و پيشنهاد خانم ويکتوريا آزاد را نيز تأييد کنند.

آقای حسين بر اعلام داشتند که دو پرسش زير به رأی گذاشته می شود:

1. پرسش آقای حاذق اعظم: آيا اعضاء موظف به تقيد به مصوبات شورا ـ تا زمانی که اين مصوبات با طی مراحل مربوطه تغيير نکنند ـ هستند يا نه؟

2. پرسش خانم ويکتوريا آزاد: آيا آئين نامهء مصوب 7 اگوست 2011 بقوت خود باقی می ماند يا لغو می شود؟

آنگاه پرسش اول مطرح شده و کليهء اعضاء صاحب حق شورا، به اتفاق آراء، به لزوم تقيد اعضاء شورا نسبت به مصوبات آن رأی مثبت دادند.

آنگاه، در آغاز طرح سئوال دوم، ميکروفن آقای حسين بر دچار اشکال شد و چون سه ساعت از آغاز جلسه گذشته بود ايشان در صفحهء متن بصورت تايپی ختم جلسه را اعلام داشتند. اين موضوع موجب شد که چهار تن از رؤسای انجمن ها بتصور ختم شدن جلسه آن را ترک کنند. اما نظر آقای حسين بر با مخالفت شديد آقای آرمان نجم روبرو شد و ايشان خواستار ادامهء انجام رأی گيری و رسيدن به نتيجه شدند. قرار شد آقای حاذق اعظم بکوشند تا آقای حسين بر را از طريق تلفن در جلسه شرکت دهند. با حضور تلفنی آقای حسين بر، پرسش دوم به رأی گذاشته شد و نتيجه ای به شرح زير به دست آمد:

 

- خواستاران لغو آئين نامهء 7 اگوست 2011:

خانم ويکتوريا آزاد،

خانم فرحناز عمادی،

آقای آرمان نجم،

و آقای کامبيز باسطوت.

 

- خواستاران ابقای اين آئين نامه:

آقای رضا حسين بر،

آقای فرخ زندی،

آقای آرام حسامی

و آقای مهدی ذوالفقاری.

 

از آنجا که تعداد آراء موافق و مخالف مساوی بود، آقای آرمان نجم خواستار آن شدند که برای روشن شدن وضع، و مطابق سنت های قبلی شورا، از رؤسای انجمن های حاضر در جلسه نيز رأی گيری شود.

آقای زندی تذکر دادند که آقايان ذاکری، تازيک، صالح زاده، و وحدانی جلسه را ترک کرده اند. اما آقای نجم، با اشاره به اينکه در اين مورد مصوبه ای وجود ندارد، اصرار کردند که رأی گيری بين حاضران در جلسه صورت گيرد. نتيجهء اين رأی گيری به صورت زير معين شد:

 

خواستاران لغو آئين نامه:

آقای دکتر بهرام آبار ـ سرپرست انجمن کلن

آقای محمد زمانی ـ سرپرست انجمن هامبورگ

آقای آرمان نجم ـ سرپرست انجمن برلين

 

خواستاران ابقای آئين نامه:

آقای مهدی حاذق اعظم ـ سرپرست انجمن ساکرامنتو

آقای دکتر حسامی ـ سرپرست انجمن واشنگتن

آقای دکتر رضا حسين بر ـ سرپرست انجمن لندن

آقای مهدی ذوالفقاری ـ سرپرست انجمن سانفرانسيسکو

آقای فرخ زندی ـ سرپرست انجمن ونکوور

          بدين ترتيب با 5 رأی در برابر 3 رأی پيشنهاد خانم آزاد برای لغو آئين نامهء 7 اگوست رد شد.

 

          در اينجا آقای آرمان نجم تذکر دادند که چون آن دسته از رؤسای انجمن ها که عضو شورای هماهنگی نيز هستند قبلاً رأی خود را داده اند رأی گيری بايد فقط بين سرپرستان انجمن هائی که عضو شورای هماهنگی نيستند انجام می پذيرفت. اين تذکر با مخالفت آقای حاذق اعظم روبرو شد و ايشان گفتند که در اين مورد هيچگونه مصوبه ای وجود ندارد و، مطابق بحث های قبلی شورا، نمی توان سرپرستان انجمن ها را به دليل عضويت در شورای هماهنگی از حق رأی خود بعنوان سرپرست انجمن محروم ساخت. همچين در جلسات نگارش آئين نامه های شبکه هم که آقای نجم نيز عضو آن بوده اند همين موضوع مورد تأييد قرار گرفته است.

به اين ترتيب مشخص شد که آئين نامهء مصوب 7 اگوست 2012 همچنان بقوت خود باقی امی ماند و از اين پس نيز هر پيشنهادی در مورد تغيير هر يک از آئين نامه های مصوب شورا، يا بخشی از آن، بايد نخست تسليم هماهنگ کنندهء امور شبکه شده و از طريق او به اطاق فکری که زير نظر او و با سرپرستی آقای ذوالفقاری تشکيل می شود احاله گردد و نتيجهء مذاکرات آن اطاق بصورتی فرمول بندی شده به شورای هماهنگی گزارش شود.

اين جلسه با سه ساعت و نيم کار به پايان رسيد.

 

توضيح محسن ذاکری: اينجانب به تصور اينکه جلسه به اتمام رسيده است آن را ترک کرده و به هنگام رأی گيری از سرپرستان انجمن ها حضور نداشتم. لذا برای تکميل صورتجلسه که بخواست رئيس شورا تهيهء آن بعهدهء من گذاشته شده بود، از آقای حاذق اعظم، که مسئوول نگاهداری فايل های صوتی مکالمات شورا هستند خواستم تا اين فايل را در اختيارم بگذارند و لذا مذاکرات ربع ساعت آخر جلسه را از روی آن فايل تنظيم کرده ام.

همچنين، چون آقايان رضائی تازيک، صالح زاده، و وحدانی نيز، همچون خود من، به اشتباه جلسه را ترک کرده و نتوانسته بودند در رأی گيری شرکت کنند، با آنها تماس گرفته شد تا نظر خود را در مورد ابقا يا الغای آئين نامهء 7 اگوست 2011 ابراز دارند (چرا که طبق اساسنامهء شبکه، دو سوم سرپرستان انجمن ها می توانند تصميمات شورا را وتو کنند). رأی اين عده نيز به شرح زير گزارش می شود:

علی صالح زاده (پاريس) - خواستار ابقای آئين نامه

احمد وحدانی (اسلو) ـ خواستار ابقای آئين نامه

محسن ذاکری (هلسينکی) ـ خواستار ابقای آئين نامه

مهدی رضائی تازيک (سوئيس ـ لوتسرن) ـ (متأسفانه تماس با ايشان ممکن نشد).

 

با احترام

محسن ذاکری

دوشنبه 20 فوريهء 2012

****************************************

توضيح دکتر زندی

با درود،

با احترام به اطلاعتان میرسانم که در متن تهیه شده از گزارش جلسه پالتاک روزه یکشنبه ۱۹ فوریه اشتباه بزرگی صورت گرفته است که لازم به تحصیح است. در آن نوشته شده که است: اما آقای دکتر زندی معتقد بودند که بحث جلسه بايد دربارهء مصوبه 7 اگوست 2011 باشد و ھمان رائی که به ابقا يا ابطال آن آئین نامه داده می شود خودبخود تکلیف مسائل ديگر را ھم مشخص خواھد کرد. خانم آزاد با نظر آقای دکتر زندی موافق بوده و خواستار رأی گیری در مورد لغو يا ابقای آن آئین نامه شدند. عاقبت آقای حاذق اعظم موافقت کردند که مجموع پرسشھای خود را در يک پرسش خلاصه کرده و پیشنھاد خانم ويکتوريا آزاد را نیز تأيید کنند.

جهت اطلاع من نه تنها در خواست رای گیری در مورد مصوبات شورا شبکه درهفتم ماه اوگوست نکردم ، بلکه از تنها افردی بودم که مکرر از رای گذاشتن این مصوبه انتقاد و با ان مخالفت کردم. طراح این رای گیری که به تصویب دکتر حسین بر صورت گرفت آقای حاذق اعظم و خانوم آزاد بودند. زندی در تمام طول جلسه به شدت با ان مخالف بود و تا لحظه آخر،این رای گیری را سبب انشعاب اعلام kard. لطفآ ترتیب تصیح لازم را بفرمیایید .

با مهر

فرخ زندی