ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Ґ

ی

ی ی ی ʐ ی

ژ ǡ

ی ی ی

ی ی ی

ʘ .

 

ʡ

ی

        

ی Ϻ

 

یی

Ԙ ی

ی ی ی .

 

یی

ی

Ӂی

ی ی ی

ی ϡ ی ی.

 

ѡ ʘی ی ی

یʐی ی

ی ی.  

 

88 26  2009

 

 

seculargreensnetwork@gmail.com