ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

شرکت نمايندگان انجمن های سکولارهای سبز تورنتو، دنور و واشنگتن دی.سی

در تظاهرات عليه حضور احمدی نژاد در نيويورک

 

پیام انجمن سکولار‌های سبز تورنتو

بنام مردم ستمدیده ایران

سی‌و یک سال از عمر حکومت حکومت جهل و جنون و جنایت جمهوری اسلامی می‌گذرد..

یک سال و اندی پیش ، جمهوری خونریز اسلامی دست به تقلبی دیگر زده و چهره کریه خود را بار دیگر به نمایش گذشت. بطوری که میهن به خون نشسته مان شاهد تلاش حق طلبانه دختران و پسران جوانی بود که برای حقوق شهروندی و استقلال و آزادی ایران خیابان‌های تهران را گلگون کردند.ما سکولار‌های سبز پا به پای مردم ایران برای برقراری حکومتی دمکرات و سکولار بر محوریت اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنیم.تنها اختلاف در نظر و اتحاد در عمل ماست که این قافله  آزادی خواهی‌و حق طلبی را به مقصد خواهد رساند.

زنده باد ایرانی‌آباد، آزاد و بی ‌تبعیض و سکولار 

 

(اين پيام بوسيلهء آقای مهدی امين، عضو انجمن تورنتو، قرائت شد)