ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

بازگشت به صفحهء اول

سخنرانی آقای حسن داعی در تورنتو

شکست لابی های جمهوری اسلامی در امريکا

و قطع رابطهء سياسی کانادا با ايران


Tuesday, October 23, 2012 2:51 PM

برنامه سخنرانی آقای حسن داعی بسیار موفق بود . شرکت کنندگان در سالن پیش از 400 نفر بودند. لطفا به گزارش برنامه که توسط کمیته انتشارت انجمن سکولارهای سبز ایران-تورنتو تهیه شده است توجه فرمایید. این گزارش در روزنامه شهروند و ایران استار هم بچاپ رسیده است

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=373332439418272&set=t.1527296841&type=3&theater


http://www.shahrvand.com/archives/32883


http://www.iranstar.com


http://youtu.be/R_9d5SP5rgw


http://youtu.be/4K194rxrZQY

انجمن سکولارهای سبز ایران-تورنتو

 

seculargreensnetwork@gmail.com