ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Ґ

دکتر فرخ زندی در ملاقات ايرانيان سرشناس با نخست وزير کانادا

در تاريخ 18 سپتامبر 2012 آقای جيسون کنی، وزير شهروندی، مهاجرت و تنوع فرهنگی با هيئتی از ايرانيان سرشناس ساکم ونکوور، تورنتو، مونرآل و اوتاوا ملاقات کرد. در اين ملاقات

 آقای دکتر فرخ زندی، سخنگوی شبکه سکولارهای سبز و رئيس انجمن اين شبکه در تورنتو و رئيس کنگره ايرانيان اين شهر و استاد اقتصاد دانشگاه يورک

نيز حضور داشت. ايشان در اين ملاقات با ميهمانان خود در مورد تأثير مسائل مربوط به مهاجرت بر افليت ايرانی ساکن کانادا گفتگو کرد. اين هيئت سپس در پارلمان کانادا حضور يافت (ويدئو). سپس نوبت به ديدار از نخست وزير کانادا، آقای استفن هارپر رسيد. نخست وزير کانادا نگرانی خود از اعمال رژيم اسلامی را بيان داشته و اعلام کرد که در کنار مردم ايران که خواستار دموکراسی هستند می ايستد. اعضاء هيئت ايرانی نيز تشکر عميق خود را بخاطر موضع گيری ايشان ابراز داشته و بخصوص در مورد بسته شدن سفارت حکومت اسلامی در کانادا اظهار خرسندی کردند.

 

 

seculargreensnetwork@gmail.com