ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

بازگشت به صفحهء اول

تصميمات شورای هماهنگی شبکه در مورد عضويت آقايان مهدی ذوالفقاری و محمد زمانی

شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران در جلسهء مورخ 24 مارس 2013 خود تصميمات زير را اتخاذ کرد:

1. استعفای آقای محمد زمانی از سرپرستی انجمن سکولارهای سبز هامبورگ مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به دلايل ذکر شده از جانب ايشان با اين استعفاء موافقت شد، با اين اميد که ايشان بعنوان عضو شبکه در خدمت به اهداف آن بيش از پيش کوشا باشند. آقای محسن ذاکری، سرپرست انجمن های شبکه در اروپا به زودی در مورد تعيين سرپرست جديد انجمن هامبورگ اقدام خواهند کرد.

2. در مورد استعفای آقای مهدی ذوالفقاری از عضويت در شبکه بحث و تبادل نظر شده و چون دلايل اين استعفاء روشن نبود با اين استعفاء موافقت نشده تصميم گرفته شد که کميسيونی از طرف شورا در مورد دلائل استعفای ايشان با آقای ذوالفقاری مذاکره کنند.

3. از آنجا که آقای ذوالفقاری در مقالهء منتشر شدهء خود در رسانه های عمومی به «خروج آقای نوری علا از چهارچوب شبکه» اشاره داشتند، اعضاء شورا به اين توافق رسيدند که اين اتفاق به هيچ وجه صورت نگرفته و در هيچ يک از اظهارات و نوشته های آقای نوری علا نشانه ای از خروج ايشان از چهارچوب موازين شبکه وجود ندارند و شبکه از زحمات دائمی ايشان در راستای تحقق اهداف شبکه تشکر می کند.

4. شورا تصميم گرفت در جلسات آيندهء خود مسئلهء «خروج از چهارچوب موازين» شبکه را مورد تدقيق قرار داده و اينگونه موارد تا حد ممکن بصورت دقيق و مشروح روشن و برای اطلاع عموم منتشر شود.

اعضاء حاضر در جلسه: دکتر رضا حسين بر، دکتر فرخ زندی، دکتر اسماعيل نوری علا، محسن ذاکری، حسين قلی پور (اعضاء شورا) ـ دارا صالح زاده (عضو علی البدل) ـ مهدی حاذق اعظم (مسوول امور اجرائی) ـ دکتر تقی آل رضا، علی سرتيپی، مهدی رضائی تازيک (هيئت بازرسان) ـ پرويز ضرغامی، آبان طهماسبی (هيئت مشاوران) ـ احمد وحدانی (سرپرست انجمن اسلو).

 

seculargreensnetwork@gmail.com