ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Ґ

ی   ی ی ٻ

Ϙ ی

ی ی ٻ ی Ϙ ی Ș Әی Ґی   . ی Ԙ . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʐی یی ١ . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی : یی ی ی.  ی ȡ ی ی ی :

ʿ

  ی Ӂ!

ی ی ( ی یی ی ј یی ј ی) یی ی یϡ Ԙی ی ی . ی یی ٻ یی Ԙی ی ی ی- یی یی ј یی ی. ی ی ی ی ی ی یԐی ی یی.

ی ی

ی ی!

 

seculargreensnetwork@gmail.com