ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

ی Әی

103 ی (ی )

 

ی (ی ) 103   ی "ی " Ә ی ی ی ی .

ی: یی Әی ی ی ϡ ی یی ϡ یϘ ی یی ی Ș ی ی ی Әی ѐ ʺ یѐیی ی. یی ѐی ی یی. Әی ҡ ʘی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ییی یی ϡ ی ی ی ی ʎی یʝی ی ی.

یی: ی ی ی . ی یی یی ی یی. ی ی ی ی ی یʡ یی یی Șی ی ی. ی ی . ی ј Ș. ی ی ی ی Ԙی. ی ی ȁی

ی: ی ʝی ی ی ی ی ی یی Ș یی ی ǡ یی Ș ی ی ی Øییی ی ی ی ی یی یʝی ی Ș ی ی ی یی ی ی ی ییی ی ی. ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی 捘ی ی ی ϡ ی . ی ی ی ی ی یی ی ی 捘 ی ی.

ی ی یی Ґ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ǡ یی ی ϡ ی ی ی یی ϡ ی ی Ș. ǐ ی ی Ґ ϡ ی ی ی ǐ ϡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی.

ی ی ی ʝی юی Ԙ ͘ ی ی یی ی ی ی ی ی ( ی) ی ϡ ی ی ϡ ی ی ی ϡ ی ѐ ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی. ʝی ی ی ی یی. ی ی یی ی Ȑی.

ی ی یی Ș ی ی ی یی ی Șی ی ی یی Øی . : ݝ یی ی یی ȁ ی ی ی ی - یی ϡ یی ی ی ی یϡ ی ϐی . ی ی ی . ی ی ی ی یϡ ی ی ی Șϡ ی ی ی ی Ș. ی یی ی .

ی ی ی ی ی یی یʝیی یی ǐ ی Ș ی Ș ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی Ґ ϡ ی ی ی ی یی یی . ǐ ی ی ی ی . ی ی یʝی ی. ی ی ی ی یی ی ی ی .

ی: ݘ ی ی ی ی ʝ Șی. ی ی ی䝐 ʝ ی Șی. ی ی ژی ی.

ی ی ی ی Ә . ی یی ʡ . ی ی ʝ ی یی ی ی ی ی ʝ ی ی ی یی یی ی . ی ی ی Ș. ی ی . ǐ ʡ ی ی ȘϿ ی Ȑی ی ی ȘϿ ی ی. ی . ی ی ی ǡ ی ی ی ϡ ی ϡ ی ی ی ȐیϿ Ȑی ی ی ی ی ی ی ییϿ ی. ی ی ی .

ی ʝǡ ی ʝ材 ی ی ی . ی ی . ی ی ی ی. ی ی یی ی ی . یی ی. ǐ ی یی Șی یی ʝ یی Șی. ی ی ی . ی ی ی ی یی یی ی э ی ی یی ی э ی. ی یی .

Әی . ی ǘ یʝی ǘ یی ی ی ی ی ی یѡ ی ی . ی ی یی ی یی ی ی ی یی.

ی: Әی ی٬ 120 ی 300 . ی ی ی ی. Әی 60 ی Ә .

ی . ی ی ی ی ݝ ی ی ی . ی ی ییی ی یʝ ی یی. ی ˝ ڝی ی ی ی ... ی ی ی یی یی ی یی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ј ی

јی ی ی Ә : Ϙ ی ی . јی ی ی ی ی یی ی. Ϙ ی ی ی ی ی ʡ ی. Ϙ ی یی ی ی . Ϙ ی . یی ј . ی ی ی ј ی ی ی ی ی .

Ș Ә . ی ی ی. یی ی ی ی یی . ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی . ی јی ی ی ی . ی یی ی ی ی Ԙی ی. ی 䝁 ی .

Ș ی: ی ی ی ی ی ی . ی ی Ȑی. ی ی ی ی ی Ș ی ی ... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی- ی Ș ی ǁیی ی یی ی ی ی ی Ș.

یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ԝ ی یϿ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʘی . یی ʘی ی ی ی 3 ی ی. یی ی یی ی ی ی ʝ ј . ی ی ی ییی ی ی ی ی یی Șی یی ی ی ی ی ی ی ی یϿ

ی ی Ԙی ϡ ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ی ی یی یی یѡ ی Șی ی ی . ی ی ݘ ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی Ȑی یییϡ ی یی ݘ Șی ی ј یی ݘ Șی یی ݘ Șی یی ݘ Șی ... Ȑییϡ . یی ی ی ی ی ی  Ș. ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی . . ی ی ی ݘی ی ی . ی یی ی ݘی ی ʡ ی.

: Әی . ی یی ی ی ȁ Ԙی ی ی ی ј ј ی. ǐ ی ی Șی ј یی Ԙ ʝی ʝی ی .

ی ی ی یی ی یی ی ј ی یی ȐϿ ی ی ی یԡ ی ی ی یی ی Ґی ی یی ی

یی ی ʡ یی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی 捘ی یی 捘ی ی ǐ ی ی ی. ی ی ی . ی یی یی.

ǡ ی یی ی ی Ԙی ی ی Ԙی ی ی ی. ی ی ی. ی ی ی ی ʘ ʘ ی ی . ی Ԙی ی ǐ ی ی ... ی ی ی ی یی ی ی. ǡ ی ʡ ی ǐ ی ی یی ی ی ی ی ǘ ѐ ی ی ی ی ѐ ی ی ی Ͽ

ی ی. ی یی ی ی یی ی ј ی ی ی یی ی . ی ی ی ʿ ی ی ʿ ی ی ی یϿ ی ی ی ی ǿ ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ѐی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ۸-۹ ی ȐیϿ ǐ ی ʡ : ی ی ی ی یʝ ی یی ʘی Ș. ǐ ی ی یʝ ی ی ییϿ ی یϿ ی ی ی. ی ی ی یی ǝ ی. ی ǐ ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ǡ Әی ҡ ی ی Ș. ی ی ی ǡ ی ی ǡ ی ی ی ǡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ј ی. ی ی ی ی ǘ . ی ǘ .

ی ی ݘ ی ی ʝ ʡ ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی . یی یی ی ی ی Ș ی ی Ș. ی ی یی - یϻ - ҡ ی ی یی ی 18 ی یی. ی ی ʡ . یэی ی ʡ . ǐ ی ی ی ی ی Ԙ ʡ Ԙ ی ی. ی ی ی- ی ی ی ی ی یی ی یی . ی ی. ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی. ȡ ی ی ی ی ј .

ی: ی ی ی ی ی ʝ ی ی یی ی ی Șϡ ی ژӡ ی ی ǿ ی ی ی ی ۲۰۰۴ ی ۲۰۰۵ ی ی ی . یʝ ی.

ی یی ј ی эی ی ی یی . ی э ʿ ی э ی . ی ی ی ی. ی یی ǐ ی ی Ș. ی ی ی ی ی ی ی э یԘی ی ی ی ی. ی ی ی ی Ș ی ی ی ی Ș ی یی ی ʡ یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی: یی ݘ ی ی ی یэی ی ی . ی ی ی .

ی ی ی ی ی ϡ . ی ی ی یэی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی. ǐ ϡ ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی.

ی ی ی ѐ ϡ یی ی ی ی . ی یی ȝ . یی ی ʡ یی ȝ Әی . ی ʝ ی. ی ʝ. یی ی یی Ͽ ی ۳۲ یی. ی ј یی. ی ی یی.

ی ی ϡ ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی یی Ͽ یʝ ј ی . ی ی ی ǐ ی . ی ی ϡ ی یʝی ی . ی ی 300 ی 350 ј ی ی ی. ǿ یʝ .

ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ǎی ј یј یʝی ǘ ی ی ی یی. ی ی یی ی ی Ȑی ی . ی یی ی. ی ی . ی ϡ یی ϡ ی ی ی ییϡ ی ی . ی ی ی ی ی یѡ ی ی. ی ی ی. ی ی ǁ ی ی یی .

ی ϡ . ی ی . یی Ȑی. ی ѐییǡ یǡ ی ی ʝی . ی ی ی . ȡ Ә ی ی ی ی یی ǁ ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ݘ ی ی ییی Ș.

یی: ݘ ی ʝی ی ی ی ی . ی . ی ی ی ی یی ѐ یی ی ی ی ی. ȡ ی . ی .

ی ѐ ی ѐی ی یی. ی . یی . ی . ییی . ʡ ی ی ی Ș ی . ی ی ی . ی ی ی ϡ ی یی .

ی ی یی یی Ȑیی. ی ی یʿ ݘ ی ی . یی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی . ݘ ی ی ی ی ی . ی ی. ی ی ی یی .

ی ͝ ژ ی ی ی . ی ی ی یی ی یی ی . ی ی ی ی ی. Ԙ ی یی: ی ی یʡ ی ی یی یی ی یی.

یی ی ی ʝی ی ی ی. ی ی ی ی ی Әی ی 捘ی ی ی. ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʿ ی : ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ͘ Әѡ Ә ی ی ی . ی ی ͘ Ә ی ی ی ی ی ی ی ی .

: ی ی ی ͘ Ә یی Ͽ ی: ی ی ی ی ی یی ی. یی ی ی یی یی .

ی ی ˝یی ی ی ѐ ی ی یی. ی ی ی یی ی ی. ݝی ی ی ʡ ی. ی ȡ ی ی ی ی ی ی یی ی یی .

ی ی Ȑی- ی ی ی ی ݘ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ΐ ی. ی ی . ی یی ی ی یϡ ی ی ی ݘ ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ڝ ی ی .

ی ی ییϝ: ی ԝی ی ی ی ی юی یی ی یی 57 ی.

ϡ ی یی ی ی ی ی : ی ی (Ș) ی ی ی ی ی ѐ ی یʝی ی . ی Ԙ ی ی ی Øی .

یی ی ی ی ی ی ی ی یϡ یی .

ݘ ی . ی ی . ی ی یʝی ی ی Ȑی.

ی ی ϡ ی ی ی یی . ی ی ʝیی . ݘ ی ی ی ی یی ی یی یی ی ی ی ی. یی ی ییی ی ی ͘ ی ی ی ... ی ی یی ی ی ی ی ی. یی یʝ . ی ی یی ی یی ی ی ی ی Ȑی.

Ȑی ی Ԙی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʘی یی. ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ǐ ی ݘ Șϡ ی ύ . یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ǐ Ȑی Ԙ ی یی ی.

ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʘی Ș. ǐ Ȑی ی ʝیی ی ی ʝی ی. ی . ی ی ϡ . ی ی . ǡ ی ی ݘ یی ݘ ی. ی ییی .

ی: ی ی یی ی . ی ی ی Ș. ی ی Ϙ ی ј ٬ ی ǐ یی یی یی ʡ ی ... یȝ ݘ ی - ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ʝ ی ی ی ی ی ʝ ی ی ی ʝ ی .

ی ύ ی ی ی ی ȝ ی یی

ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی Șی. ی ی ی ی ʐ یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ύ ی ی ی . ی ی ی ӝ . ی ӝ ی. ی ی . ی ی ی ی ی Øی ی ی ی ی ѐ٬ ی ی .

ی ی ی ی یی یی یی ی یی ی ی یی. ی ییی ی ی ی ی .

ݘ ی ی ی . ی یی ی ی ی ی. ی ی ʿ ی ی ... ی یی ی ... ی. Ϙ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی. یی ی یی Ә. ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ݝ . ȡ ی ی ی . یی ی ی ی ی یی ی . یی یی . ی ی ی .

ی ʝی ʝ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یʝی ی ی. ی ی ی ϐی ی . ݘ ی ی یی ی یی . ی ی ی ی٬ ی ی ǘی ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی .

ی: ی ی. ی ی ی ی ی ی Șی. ǐ ی Ȑیϡ ی یی. ی. ݘ ی یی یی ی. ی ی ی ی٬ 䝐 . Șی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی یی ی. ی ǐ ی ی ϡ ی ͘ی ی ی ی ی. یی یی یی ی. ی ی ی . ǘ 捘ی ی ی ǘ .

ی : ی ی ی ی ی یی. ی ی. ǐ ی ی ی. ݘ ی ی ی ژ ݘ ی ی یی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی ȁϡ ی .

ی ی ی ی ی ییی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی . ی ی ی ی ی . ی . ی ی ی ی ی Șی.

ی ی ی Ș ی ی ی یԝ ʝیی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ... ی Ș ی ی јʝی ی ی ی ی ی ی ȁی- ی. ی ʝǡ ی ǁیی ی ϡ . ی یی ی ǁیی ی Șی ی ی ی یی ی ϐیԝ ʝ材 ی ی یی ی ی ی ی.

ی یی ݘ ی ی یی ی ی 20-30 ی 50 یϐی ی یی Șϡ ی یی . ی ی Ԙ ی ی.

ی ی Әی ی ی یی ی ϡ ͝ ϡ ی یی ی ی ی ʐی یϡ یϡ یϡ ی ی ی ی ی ی- ی ... ی ی Әی ی ی ی ی - Әی ǁی ی ی ی ʡ ݘ ی ی ی ی . ی ی ی ییی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی Ȑی.

ی ʝ ی یی ی ی ʡ ی ی ی ݘ ی ی ޝی ϡ ی یǡ ی ی ی ی. ی ی ی ی ј ی 30-40 ی ی Ԙ ݘ ی јʝ ی ј . یی ی ی ی یی یی ی ی ییی ی ی . ی ی ی ی ی ϡ Ȑی ی ی ی.

ی ی ی ی . ی ی . ی ی ی ی Șی ی ی ی ی ی ی .

ی . ی یی ی ی . ییی ی ی ی ی Ȑی ی ی Șی. ی ی ی.

ی ی ی ی ʘ . ییϡ ی ޝیی ی ییی ی ˝ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی ی. ییی ی ی ی. Ԙی ϡ Ԙ ی ی Ԙ ی ј . ی ی ی ј ی . ی ی ی ј . ی. ی ی . ی ј Ș. ی ی ی ј ی ی ј ی ی ј ی.

ی ی ی ی ی ی ی یی ˝ی ی ی Ȑ . ی ی - - ی ی ی ی .

یی ی ύ ی. ی یی ی ی ی ی. ی ی . ی ݘ ی ی ی . ی ی ی . ǐ ی یی ی ی ی ی ی ی ϡ ǁ ی ی ی . ی Ԙ یی . ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی. ی یی. ی Ȑی ی ی ی ی یی Ș. ی ی ی ѐ ی یی ی ی یی ی یی یی.

͝یی ʝ材 ʡ ی . یی ی ی یی .

ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی . ی ǘ ی ی ی ی ی. ی . ی ی ی. ی یی ی ی ی ی- ی ی . ی ی ی ی ی یی ی. ی ی. ی یʝ .

ییی یی یϡ ییی یی ییی یی ی ی ی ی ی ԝی ی . ی 䐝 . ی ی ی یی Șی. ی ی ء ی ی ی Ș. Ǎ ی . ی ی ی . ی ݘ ی .

ȡ ی ی ی ی یی ی. ی ی Ș یی ی. ی ی ی . ȡ ی ییϡ ی ی ی ییϡ ی ی ییϡ ی ی یی. ی ی ی ی یی یی یی ی ی ی ی یی. ی ϡ ی . ی ی ی ی یی Ȑی. ی ی ϡ ی ی یی. ی ی . یی ی ی ی. یی: ی ی ی ی ی ی یی. ی یی ی ی. ی ی یی ی ی. ǐ ј ʡ ǐ ی ی ی ی ی ی .... ی ی ی . ی ǘ ... ی. .... ی ی ی ی ی ی ی Ԙ . ی ی ی ی ی ȁیی یی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی یی. یی یی یی ی ی. ʝ材 ی ʝ材 ی . ی ی ʡ ی ی ǘ . ی. ی ی ی ی ی ییی ی ی یی ی.

ی ی: ی ی ی ی Ȑی ی ی ˝ ی یی ی یی ی. یی ی ی ی ی یی ی یی یی ی. ی ی یی ی ی ی ی ی یی . ییϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی یی Ș Ȑی ی ی یѐیی Ș ی یی . ی ی ی ... ی ی یی ی ی .

ی ی ی ی ی . ی ی یی یی Șϡ ݝی Ș. ی ی یی ی ی ی. ی ی . ی ی یی ی ی Șی. ی ȡ یی. ی ی ǐ .

ی Ә ی ی. ی ی ی Ș. ی ȡ Ԙ . ی ی ی ی ی Ԙ Ԙ ی یی. ی ی ی ϡ .... یی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی یϻ ی ی Ș. ȡ ی . یϻ ی ی Ș ی Ȑی Әی ʡ 30 Әی ی ʡ ی Ȑی . ی ییی ی ی ی Ș. یی یی ی ی.

ی ی Ș.

ی ی ی ی ییی ی ی ی . یی ǐ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ݘ Ș. ی ی ی ی ی یی ی ی ی .

ی ی ی ی ǐ Șϡ ی ѡ ی ʘ یی . ی ی ی ی یэ ی. ی ی Ԙی . ی Ԑ ی یی ی . ی ی ʘ ی. ی ی یэی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ϡ .

ی ی یی. ǐ یی ی ی. ی ی یی Ȑیی. یی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی- ی ی ی ی ی ی یϻ یʿ : یʡ یʡ ی.

ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ڝ . ی . یی ی ی یی ی ی یی.

یی ی ی ی ... یی ی ی یی. یی یϻ ی Șی ޝ Șی یی ی ی ی Șی ی ی یی Șی.

ی : ی . ی ی ی ی ی ی ی . یی. ی ی ی ی یی ی ی یی . ی ی یэی ی . یی ǐ ی یی ی ی ی ی ی .

ی: ی ی ϡ ی یی ی Әی ی یی ی ی . یی ی ی یϐ ی ی ǐ یی ی ی Ș ی Әی . ی ی ی ی ی ی.

ی ˝یی ی ی ی یی Ș ی یی ی یȝی ی ی ی یϡ ȡ ی ˝یی ی ی ی ی یی. یی ی ی ی ی ی . ی ی ј Ș ی . ی ی ی ی ی ی ی ʿ

ǐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ԙ یԝییی - ی ی ی ی .

یی ی ی Ȑی ی ی ی ی Әی ی ی Әیی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی یی . ǐ ی ی ی . یی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ڝیی .

ی: ݘ ی ǐ ی ی ی јʝ - ی ۳۰ یی ی ی یی یی.

ی Ԙی ǁیی . ی ی Ԙی . ی یی ی ی Ș ی ی ی . ǐ ی юیی ȡ ی . ی ی ی ی . ییی юی ی ی . ǿ ی ی ی ی 5 ی. یی ی ی 70 ییی 5 یی ی.

یی یϡ ی ی ی ی ی یԝی ݡ ی. ی ی ǐ ی یϡ ی ی ј ی ی یی ی ی ی ی یی ی ȡ ی یی ی ی .

ی ی یϻ . ی ی ی ʡ یی ی. ی ی ی ی: ϡ .

ی ی . ی ی ʐ ی ی . ی ی. ʡ ی ی . ی یϻ ی ی .

ی ی . ی . ی ی . یʡ ی ی. ی ی ǎ Ș یی ی ی. ی ییی ʡ ی ی یϡ ی ی ʿ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ȡ ی .

یی Șی. ی . ǐ ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ǎ Ș ی ǎ Ș ی. ی Ș یی ی ی . یی ی ی јی ی.

: ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یэ یϡ ی یی ی ی.

ی ی ی ی ی ی . یی ی ییی ی ی ی ی. ی ʘ ی. ی ی ی ی. ی ی ʘ ی ی јҐیی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی . ی یی Ș. ی ی ǘ ی ی . ی یی ϡ ی ی یی ی . ǐ ی یی ʘی Ș ی یʝی ی . ǐ ی ϡ ی ی ی.

یی یҡ ی ی Ș. ی یی ی Șی ی Șی ی. ی ی Ș ی ی ȍی یی ی ی Șϡ ی ی یی ی. ی ی ی. ییی ی . ی Әی ی . ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ییی یی ی یی ی ی ی . ǐ ی یی Ș ی ی ی ǐ ی Ԙ ی.

ی ی یی ی یی ی یʡ ی یی یی ی یی ی ییی. ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ȑی ی ی. ǐ ی . ی ی ʡ ی ی یی ی ی ݝ یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی یی ی Ș ی ʝ. ی ی ی. ی ی ی یی ی یی. ی ی ی ی ی ی ییی یی یی ی ǁی ڝ ییی ی ی ۱۸ ǡ ی јی ی ی یی ڝ. ی ی ǁی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی یی ی یی ی ی ی. ی ی یی Ș ی ی .

ی ی ی ی ی یی . ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ȑی Ș ی . ی ی ی ʡ ی . ی ی ی Ș ی Ȑ ی .

یی: ی ی . ی ی ی ی . ی ی ϡ ی Ș ی ی ϡ ی ȡ . ی ی ی ی 坐یی ی . یی ی ی ی یی ی ی ی.

ی ی ј ی . ǐ ی ϡ ی ی ی. ی ی .

٬ یی ی ی یϻ ی. ی ی ی. ی یی ییی. ی ی юی یی. ی یϻ ی ی ی . ی ϡ ѐی یی ی ی یی ی ی.

ی ی ǡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی یی ... . ی یی ی ʝ ی ی ی ی ی ی ی ی䝝 ی ی ی. ی ѡ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ییی یی یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ș. ی یʡ Әی ی ی ی ی . ȡ ی ی ی ی ی ی . ی ییј ی ی - ی ی ییј 20-30 ی ǁیی Ґǡ ی ... ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یэی ی ی ی ی ی . Ϻ یی Ϻ یی ی یی . ی ی ʡ یی ȝ. ی ی ی ی ͘ ی. ی یی ی. ی ی ی ... ی یی ی ی ی ی ͘ی . یی ی ی ی ی ی ϡ ی . ی ϡ یی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ͘ی ی ϡ ی. ی ی یی ی ی ی ی ی ǁیی ی ی یی ی یی јʝیی ی ی ی јʝ ی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ȑیϡ ј یی. ی ی ی ی Ȑی یی. ی ی ی . ی ی ی ... ی ی . ی . ی ȡ .

ی ی ی ա ͘ یی یϡ ʝیی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ͘ ی. ی ݘ ی ی ی یی. ی ݘ ی ی . ی یی یی ی ی یʡ یی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ی یی. ی 6-7 ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

ی ʡ ی ی ی ی ی ی . ی یی ی.

ی یی ی ʝ ی. ی ی ʝ材 ی ی ی ی ʝ . ی ʝ材 یی ی ی ی ی ی.

http://www.irancpi.net/sokhanrooz/matn_192_0.html

 

Ґ