ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Ґ

ϐی ی ی

یϐی ی ی  ی ی 6000 . ۀ ی ی ی ی  یی   ی   ی یی ی ی - ی ی ی  :

 

" "    " ۀ یی

یی ی

ی ی "(1)

 

ی یی     "ی"  یی یی ۀ ی ی ی ۀ یی ی ی ی ی ǘی .  ی یϐی ی ی ی ۀ یی ی ی ی ی.

ۀ یی ۀ ی ی ی ی ی یϡ " " ی ی . ی ی ۀ ی ی ی ی ی   ی ی :

 

" ѐ

"(2) 

 

ی ی ی  ѡ ی ی ی ѐی ی ϡ ی ی:

 

"  

ѐ ѐ "(3)

 

ی ی یی ѡ یی ۀ ی ی   ی ی ی . ǐ ی "ۀ یی" ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ یۀ   " " .

ۀ ی ی ی ی ی . ی ی ی "ی " یی ی ی ی ی ی Ґ ی ی ӡ ی ی ϡ ی ی ی: ( ی ی ی.)(4)

 

ی

یی Ӂ(5)

 

ی И   Ȑی ۀ ی ی ی ی ی ی ۀ یѐی ی ی ی یΡ .

ی ۀ ی یϐی ی ʡ ی ی ییѡ ی ی ی ی ی .  ی ی ی ͘ی ی ی یی ی ј ی یۀ ی یی . ی ی ی. ی ی ۀ   ͘ ی ی ی ی. ی ی ی ۀ ی ی 2500 ۀ  ی ی Ȑی.

ǘ ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

ی ی ی. ی ی ی ۀ ی ͘ ی ی یی ͘ی ی ی .

ی یی !

 

ی :

1- ۀ ۀ ی /  ی ی. یϡ 1369 .

2- 11

3- 647

4- ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ǐ ی " " "ی " ی 捘ی ییی ی .

5- 654         

http://www.iranian.com/main/2010/jan-6

 

seculargreensnetwork@gmail.com