ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Ґ

ی ( )

Әی ی

Әی ی- э 2013 ی یی Ԙی یی ی ѐ . ی ی       ϡ  ی ی ی ی  ی ی .

ی یی ی یی .

یی ی ی ی Ș Әی ی ϐیی ی ی یی ی :

ی

ʡ Կ

ǐ

ǐэ ޡ ی

ی Ԙ

ʡ یʡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ѡ ی ییϐی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ϡ ی ی  . ی ҡ ی ی   یی ی ǡ ی ی ی ی .  ی ی  ی ی   ѐ ی .

 

ی یی Ϙ ی ی Әی ی ی ی .

Ϙ ی ی ی یی ʡ ی ی ی ی یی јی ی ی ی   ی ی ی ی ی ͘ی Ϙ ی . ی . : ǘی 3.1 ییی ϐی ی ی ی ی ی ی ی.

ʡ 1945 ی ی . ی ی ی ی ʡ   ی ی ی ی ی ی.  یی   یی .

ی ی ی ј ی ی ی یϡ ӁӐی .

 

یی ی΍ ی э  ی .

 

ی ی  یییی ی Ϙ ی ی Әی ی یی ی :

ی ی ی ی ی

ی ی ی

ی ی ی ی

ی ی ی ͘ یی

ی ی ϡ ی ی Ș Әی ی ی ی ӡ ی ǘ ϐ ی ی ی . ی ϐ э ی ی ی ی یی ǎ ϐی ی .

ی Ԑ ی یی ی ی یی ی ͘ یی ی ی ی ی ǘ ی ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǐ . ی ی ی ی . ی ی Ș Әی ی ی ی Ș ی ی ی یی ی ی   ی ی ی ی ǐ ی ͘ ی  ϐی  ی یی ʿ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ͘ ی ϡ ی یی یی ی ی ی ی. ی یی ی  ی یی یی یی یی یی .

ی ͘ یی ی . ی ی ی ی یی ͘ی ی ی ϡ Ǎ ی ی ی ϡ ی ی ی ی .  ͘ ی ϐ ی ی ی یی ی ϡ ی یی یی ѐی . ی ͘ʡ ی .

ی ی ͘ ȡ یڡ یѡ یѡ ی ی ی ی . ی ی یی ی сیی ͘ Ә ی ی ی ی ی ͘ʡ ی یǁی ی   . ی . ی Ґی ی ی ی . . ی ј ی ی ی   یی ʘی ی.

 

Ӂ  یی ی ی Ϙ  یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی Ϙ یی  ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .  Ϙ یی ی ʡ یʐی ی ی ǘی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یҡ ی ی ی ǘѻ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ϡ ی .

 

ی Ϙ یی  ی Ԙ Әی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی  . : . ی ی ͘ ی یی ی ی   ی ی . یی ی Ԑ ( ی) ʡ ی ǘی . ǘی! ی Ԑ ی Ԑ ی ی ǘی ی Ԙی ی . ی : ی ی ی ی ی Ԑ ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی  ی . ʘی ی юی ی ی.

ی یی ی Ϙ ی : ی   ی ی . ی ی Әی ی ی ی  ی . Әی ی ی ی ی ی . Әی   ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ͘ی  ǘ .

  ی ی ی یی   ی ی  ی  ی ی ی یی ی Әی ی   ی Ϙ ی یی .

 

ی ی ǘ ی Ϙ .

 

 Ӂ ی ی ی ییی     ی ی :

  ی ی ѐјϐ ی ی ی Ȑی.

14 ی 2013 یی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی.  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј . ی ! ی ی 2013 . ی ی ی ی ی . ی ی یی ی یی ی . ی ی ی ϐی ی . ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی   ی ۱۵ ٣۵ ی یی یҡ ѐ  ی ی ی ی ʐ . ی ی ی ی . ی ی ی. ی یی   ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ǘ ی .

ی ی ݘی ی یϐ ی ی ی ی . ݘی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ȡ ی ی  .

یی ی ͘ ی ی ی .  ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی . یی. ی ی یی ی Ȑی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی یی ی .

ی   ی ی ی ی ی ͘ Ә ی ی .

 

ی ی ی ی Ԙ ی ی . ی ی ی ͘ ی ی ј ʡ ی ی ییی. ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݡ ǡ ی ی  ی ی ی.

ی ی .

یی یی Ґی   ی   ی ϐی ϐ јی .   ی ی ی ی یی  ی јی ی ی.

http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://www.shahrvand.com/archives/37391

 

seculargreensnetwork@gmail.com