ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

اساسنامهء موقت شبکهء جهانی سکولارهای سبز ايران

 

ماده 1 – نام اين تشکل «شبکه سکولارهای سبز ایران - برای آزادی و دمکراسی در ایران» بوده و برای تحقق اهداف مندرج در بيانيهء اعلام موجوديت خود بوجود آمده است.

ماده 2 - اداره ی امور شبکه، تا زمان برپایی نخستین همایش همگانی شبکه و تصویب اسناد و انتخاب ارگان های شبکه، بر عهده ی شورای هماهنگی موقت است. اين شورا تا مهرماه  ۱۳۸۹ برای هماهنگی و فراهم نمودن مقدمات لازم جهت برپایی اولین همایش همگانی شبکه سکولارهای سبز ایران، تشکیل شده و در آن تاريخ، پس از انتخاب شورای اصلی هماهنگی شبکه، به کار خود پایان خواهد داد.

ماده ۳ - شورای هماهنگی موقت مناسبات خود را بر اساس آیین نامه ی داخلی مصوب شورا سامان داده و کار گسترش شبکه را نيز بر اساس مواد ديگر اين اساسنامهء موقت خواهد داد.

ماده ۴ - مصوبات شورای هماهنگی موقت، تا زمان برگزاری نخستین همایش شبکه برای تصویب اسناد و انتخاب ارگان های شبکه، از جانب اعضاء شبکه لازم الاجرا می باشد.

ماده ۵ – کسانی که با اهداف اين شبکه همفکری يا همدلی دارند می توانند به دو صورت در فعاليت های شرکت کنند.

الف. عضو . عضو شبکه کسی است که مايل باشد با نام و نشان واقعی خود عضويت شبکه را پذيرفته و در شهر محل اقامت خود بعنوان نمايندهء شبکه فعاليت کند. اعضاء شبکه در مجمع عمومی عضويت داشته و دارای حق اظهار نظر و رأی و انتخاب کردن يا شدن خواهند بود.

ب. هوادار. هواداران شبکه، بدون داشتن پيوند سازمانی، می توانند، اگر لازم تشخيص دهند، با اسم مستعار و فقط يک آدرس ای ـ ميلی (دادن اطلاعات بيشتر البته بلامانع است) در ليست شبکه قرار گرفته و اعلاميه ها، بيانيه ها، اخبار و خبرنامهء شبکه را دريافت و در صورت تمايل در فعاليت های آن شرکت کنند.

ماده 6. هر گاه شبکه در يک شهر دارای دو «عضو» شد، از آن دو خواسته خواهد کشد تا «انجمن سکولارهای سبز» را در شهر خود تشکيل داده و به دو صورت مذکور در ماده پنج به جلب علاقمندان بپردازند. برای انجام اين کار، شورای موقت شبکه اطلاعات مربوط به هواداران خود در آن شهر را در اختيار مؤسين انجمن در آن شهر قرار خواهد داد تا انجمن های جديد التأسيس بتوانند با هواداران محل اقامت خود در تماس باشند و از آنان دعوت کنند که يا به عضويت انجمن و شبکه در آمده و يا بعهوان هوادار  در برنامه های انجمن شرکت داشته باشند.

 ماده 7. هر انجمن می تواند تشکيلات خود را در شهر محل استقرارش، بعنوان انجمنی غيرانتفاعی به ثبت رسانده و اساسنامه های تشکيلات خود را بر اساس قوانين حاکم بر آن محل تنظيم نمايند.

ماده 8. اين اساسنامهء موقت در هشت ماده در تاريخ 8 خرداد 1389 به تصويب اعضاء شورای هماهنگی شبکه رسيده است.

خسرو بيات ـ رضا حسين بر ـ  اسفنديار منفرد زاده ـ  آرمان نجم ـ اسماعيل نوری علا

هشتم خرداد 1389