ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

گزارش انتخابات اولين شورای هماهنگی موقت شبکه جهانی انجمن های سکولار سبز ايران

بيست و دوم اسفند 1388 ـ 13 مارس 2010 

بازگشت به صفحهء اول

 

      بدينوسيله، با کمال خرسندی، نتايج انتخابات اولين شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ايران ـ که طبق توافقات شفاهی «اولين شورای موقت شبکه» نام دارد و مدت کار آن شش ماه، تا آخر شهريور 1389 خواهد بود – را خدمت تان می فرستم.

      1.  فهرست نام سی و دو تن مؤسسان شبکه به اين قرار است: دکتر داريوش آرائی ـ ويکتوريا آزاد ـ بهرنگ اجتهادی ـ اميل ايمانی ـ افشين بابازاده ـ ناهيد باقری ـ دکتر عدلان پارسا ـ دکتر محمد پروين ـ  پريوش تجدد ـ دکتر رضا حسين بر ـ دکتر فرخ زندی (نمايندهء انجمن تورنتو در مجمع عمومی) ـ امير سالارفر ـ عليرضا سپاسی ـ  شيرين طبيب زاده ـ  دکتر شهلا عبقری ـ اميرعباس فخر آور ـ دکتر بتول عزيزپور ـ  ويدا فرهودی ـ  ناصر کاخساز ـ  دکتر حسين لاجوردی ـ جهانگير لقائی ـ  دکتر حسن ماسالی ـ  تقی مختار ـ مهدی مظفری ـ حسن مکارمی ـ اسفنديار منفردزاده ـ  شکوه ميرزادگی ـ  آرمان نجم ـ شهباز نخعی ـ دکتر مسعود نقره کار ـ اسماعيل نوری علا ـ بابک يحيوی ـ هادی يوسفی.

      2. از ميان اعضاء مؤسس، نامبردگان زير داوطلب عضويت در شورای هماهنگی شدند: دکتر داريوش آرائی ـ ـ افشين بابازاده ـ ناهيد باقری ـ دکتر عدلان پارسا ـ دکتر محمد پروين ـ  پريوش تجدد ـ دکتر رضا حسين بر ـ دکتر شهلا عبقری ـ اميرعباس فخر آور ـ دکتر حسين لاجوردی ـ جهانگير لقائی ـ  دکتر حسن ماسالی ـ  تقی مختار ـ حسن مکارمی ـ اسماعيل نوری علا ـ بابک يحيوی ـ هادی يوسفی. اما، در طول مدت رأی گيری، آقای دکتر داريوش آرائی و خانم ناهيد باقری، به دلايلی که جداگانه به اطلاع شما رسيده است، از نامزدی برای عضويت در شورای هماهنگی اعلام انصراف کردند و، در نتيجه رأی هائی که به نام آنها فرستاده شده بود از محاسبه خارج شد.

      3. تا آخرين دقايق نوشتن اين نامه، آقايان محمد پروين و عليرضا سپاسی، دو تن از اعضاء مجمع مؤسس انجمن، عليرغم همهء کوشش های اينجانب، رأی خود را نفرستاده اند. در نتيجه، در اين گزارش، تعداد رأی دهندگان به 30 نفر تقليل يافته است.

      4. نتايج انتخابات به اين شرح است: اسماعيل نوری علا (از دنور آمريکا با 30 رأی) ـ دکتر شهلا عبقری (از آتلانتای آمريکا با 25 رأی) ـ دکتر حسين لاجوردی (از پاريس، فرانسه با 24 رأی) ـ پريوش تجدد (از پلتنبرگ آلمان با 21 رأی) ـ دکتر محمد پروين (از لوس آنجلس با 21 رأی) ـ تقی مختار (از واشنگتن دی.سی آمريکا با 14 رأی) ـ دکتر عدلان پارسا (از اسپو در فنلاند با 14 رأی) ـ دکتر حسن ماسالی (از واشنگتن دی.سی آمريکا با 13 رأی) ـ دکتر رضا حسين بر (از لندن، انگستان با 12 رأی).

      5. طق قرار شفاهی اعضاء مؤسس، افشين بابازاده (از لندن، انگلستان با 10 رأی) و اميرعباس فخر آور (از واشنگتن دی.سی آمريکا با 8 رأی) به ترتيب عضو علی البدل اول و دوم شورای هماهنگی شبکه محسوب شده و بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. اما در صورتی که غيبتی وجود داشته باشد عضو علی البدل دارای رأی خواهد بود.

اول فروردين 1389

اسماعيل نوری علا